Time satser

Montør time: kr. 585,00
Kølemontør time: kr. 620,00
Lærlinge time 1 – 2 års: kr. 225,00 / 300,00
Lærlinge time 3 – 4 års: kr. 375,00 / 425,00
Montør besøg: kr. 375,00
Overtidstillæg 1, 1 -2 overtime efter normal arbejdstid. kr. 375,00
Overtidstillæg 2, pr. 3 og efterfølgende overtimer efter normal arbejdstid. kr. 500,00

Alle priser er incl. 25 % moms, der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time.