Døgnvagt

Vi tilbyder naturligvis døgnvagt til alle vore trofaste el & køle kunder, som i tilfælde af et akut behov uden for normal åbningstid, måtte have brug for vores assistance.

Kontakt os på tlf: +45 24 45 59 60

Akut arbejder, udføres efter normal timeløn + overtidstillæg, faktureres pr. påbegyndte halve time.

Der gøres opmærksom på, at der ikke køres til reparation af hvidevarer samt almindelige el- & kølearbejder på vagten, som ikke er akutte og vil kunne klares på en efterfølgende hverdag.

Mangler du el i dele af dit hus prøv følgende 3 trin, inden du evt. kontakter vagthavende.

  1. Mangler du strøm i hele huset, kan dit fejlstrøms-relæ være slået fra. Den skal stå på 1 eller on. Er relæet slået fra, så slå det til igen.
  2. Slår dit relæ fra, når du tænder det? Prøv at afbryde alle dine sikringsgrupper (dvs. slå alle sikringer fra), slå relæet til og tænd dine sikringsgrupper igen. Slår dit relæ fra igen, når du ( stille og roligt, 1 efter 1 ) tænder dine sikringsgrupper, så er den sikringsgruppe som forårsager udkoblingen fejlbehæftet, sluk den og tænd relæet igen.
  3. Mangler du kun strøm i en del af huset, så tjek om en af sikringerne i din el-tavle er sprunget. Udskift de sikringer, der eventuelt er sprunget. Husk at slukke gruppeafbryderen, inden du skifter en sikringen.